Norra Tenala hambygdsförening


Föreningsinfo
Trollshurda vägeb 29, 10520 Tenala
Telefon: 0400-596793

Tillhörighet: Nylands Svenska Ungdomsförbund, VNUR

Verksamhet
Huvudsaklig verksamhet: Byaverksamhet, Motion & idrott, Musik, Teater/revyverksamhet
Övrig verksamhet: mötesverksamhet, knytis, terengkörning

Kontaktperson
Anders Örnmark
Telefon: 0400-596793