Kontakt

Ordförande
Anders Örnmark
Tel:             0400-596793     
E-post

Sekreterare
Nina Lindroos-Holmström
Tel:             0400-608704        
E-post

 

Hus
Fylgia
ca 150 personer
Trollshovdavägen 29
10520 Tenala

Uthyrningar
Susanne Holmberg
Tel:             040-7476372     
Epost

Diana Moring-Råstedt
Tel:             040-5813520